Gruppe (z.B carl, kayser)

Command (z.B kleriker, faggot)